Features

 
Laden...
Oorlog Oekraine - Rusland
 
22 mar 2022
164 bestanden
De invasie van Oekraïne door Rusland gaat door, gewone burgers hebben zich aangesloten bij het Oekraïense leger of milities om te vechten, de burgerbevolking blijft het doelwit en vele steden en dorpen worden verwoest en miljoenen Oekraïeners hebben het land moeten ontvluchten om aan de oorlog te ontkomen.
 
Oorlog in Oekraine
 
22 mar 2022
174 bestanden
De invasie van Oekraïne door Rusland gaat door. De burgerbevolking is de dupe en blijft doelwit. Vele steden en dorpen worden verwoest en miljoenen Oekraïners hebben het land moeten ontvluchten om aan de oorlog te ontkomen. Woonwijken, ziekenhuizen, dierentuin worden geraakt door raketten.
 
Vogels kijken op wielen
 
19 mar 2022
18 bestanden
Bij de Waddendijk buiten Oudebildtzijl in Friesland is een mobiele vogelkijkhut geplaatst. Die zet Agrarisch Collectief ANV Om 'e Koaien tijdens het broedseizoen op locaties waar op dat moment veel weidevogels actief zijn. De hutten zijn vrij toegankelijk, voorzien van verrekijkers en veel informatie over natuur en vogels
 
Crystal Meth in Afghanistan
 
17 mar 2022
59 bestanden
Afghanistan heeft een ernstig probleem met crystal meth, zowel met de productie als met de consumptie. Heroïne- en opiumverslaving tieren ook welig, maar meth heeft de afgelopen jaren de overhand genomen. Honderden verslaafden zitten in kleine groepjes bijeen in het centrum van Kabul; onder de Pul-e-Sukhta brug en op de oevers van de Paghman rivier. Ze roken crystal meth, opium en heroïne. Velen zijn dakloos. Soms roken ze onder dekens en sjaals om het gebruik te verbergen. Soms worden ze door de politie gearresteerd en naar de verslavingskliniek Ibn Sinar gebracht voor een gedwongen behandeling. Verslaafden worden kaalgeschoren voor een hygiënische behandeling. Na 45 dagen worden velen vrijgelaten, vaak om weer terug te vallen. Het personeel is al zes maanden niet betaald en mishandeling van patiënten komt regelmatig voor.
 
De Limes, het landschap als palimpsest
 
4 feb 2022
19 bestanden
Het landschap is een leesbaar palimpsest. (Een palimpsest is een hergebruikt stuk perkament dat een handschrift draagt. De bovenste laag van dit perkament met de tekst erop werd afgeschraapt, zodat het perkament opnieuw beschreven kon worden.) Dat betekent dat we, met enige moeite, de bijna verdwenen historische lagen in het landschap nog kunnen ontwaren. Zo kunnen wij ook nu nog sporen zien van de Romeinse tijd. In mijn beelden leg ik de verborgen lagen van de plaatsen langs de Limes in het landschap bloot.~~De Neder-Germaanse Limes is in juli 2021 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Dit deel van de grens van het Romeinse Rijk volgde de loop van de Rijn van de Noordzeekust tot aan het Eifelgebergte ten zuiden van Bonn. Vanwege de strategische ligging werden er meerdere forten gebouwd op het grondgebied van het huidige Nijmegen. Deze plek groeide uit tot een belangrijk militair en economisch centrum van Romeins Nederland.~~De plaatsen die ik gefotografeerd heb zijn allemaal beschermd door de UNESCO werelderfgoedstatus, waarbij de archeologische waarde voornamelijk onder de grond zit. De vraag die mij interesseert is: wat maakte deze specifieke plaats zo belangrijk voor de Romeinen? Waarom juist hier? En zouden we dat ook nu nog zo kunnen ervaren?~~In zekere zin loopt de Limes gelijk op met de rivier de Rijn. De loop~van deze rivier is echter altijd aan verandering onderhevig. Ook in de afgelopen tweeduizend jaar is die loop een aantal keer verlegd. Aan de hand van deze oude Romeinse grens is dit goed te zien.~Belangrijke plaatsen van de Limes, zoals het Fort Vechten bij Bunnik, liggen nu niet meer aan het water, maar in dit geval langs de snelweg A12. De plaats Neuss-Koenenlager ligt daarentegen nog aan de Rijn,~en wel op de plek waar de rivier de Erft uitmondt in de Rijn. Net als de Romeinen kijk je vanaf de stuwwal bij de Hunerberg en het Kops Plateau in Nijmegen over het rivierenlandschap van de Rijn en de Waal.~De samenkomst van rivieren als logische locatie voor handel en als strategisch militaire plaats, was van essentieel belang voor de Romeinen om zich er te vestigen. Daarnaast speelden natuurlijke hulpbronnen een rol, zoals de kalkstenen in Iversheim of de klei bij de Holdeurn in Berg en Dal waar dakpannen van werden gemaakt.~~De landschappelijke kwaliteiten werden zo dus zeer goed benut. En ook nu hoef je maar naar een kaart van het gebied te kijken waar~de Romeinen zich bevonden, en je ziet dat de link met de rivier of andere natuurlijke elementen overduidelijk is. Echter zonder deze kennis van de geschiedenis ga je snel voorbij aan het stuk bos, de woonwijk of de heuvel die er nu ligt. Met de historische en archeologische kennis wordt het landschap leesbaar en daarmee wordt de ervaring van het hedendaagse landschap verrijkt. Zo is het landschap een palimpsest, laag na laag na laag onthult zich de geschiedenis, in dit geval die van de Limes.~~In mijn fotografie heb ik een proces ontwikkeld dat vele elementen combineert. Met de directe ervaring van het landschap door het wandelen en kijken, in combinatie met de kennis die ik van een plaats heb, maak ik mijn opnames. Die combineer ik tot één samengesteld beeld dat uiteindelijk de essentie vormt van die plaats en de landschappelijke kwaliteiten ervan. Op deze wijze breng ik de bijna verdwenen lagen van het landschap weer naar boven.
 
Max Verstappen, de weg naar Wereldkampioenschap F1
 
12 dec 2021
63 bestanden
 
 
Calais ‘Jungle’ – 5 jaar na de sloop
 
7 dec 2021
37 bestanden
Het is vijf jaar geleden dat het vluchtelingenlamp de Jungle bij Calais werd ontruimt en gesloopt. In een rapport van Human Rights Watch, dat gebruik maakt van gegevens van lokale liefdadigheidsinstellingen, wordt geschat dat er nog steeds zo'n 2.000 migranten in beboste gebieden, in en rond niet meer gebruikte pakhuizen, en onder bruggen in en rond Calais verblijven, waaronder ongeveer 300 niet-begeleide kinderen. Enkele honderden anderen bivakkeren in een bos bij Duinkerken. Aan Franse zijde groeit de vijandigheid jegens de migranten, en de politie in Calais zet dagelijks mensen uit de afbrokkelende kampen die in plaats van de Jungle zijn gekomen.
 
Opiatencrisis op straat in Philadelphia
 
3 dec 2021
50 bestanden
Amerika is hard getroffen door de opiatencrisis. Een recordaantal, bijna 100.000 mensen, stierven in 2020.Een van de dodelijkste drugs is fentanyl, kunstmatige heroïne die 50 keer sterker is en al verkrijgbaar is in consumentenporties van vijf dollar en die de heroïne, die nauwelijks nog op straat verkrijgbaar is, volledig heeft vervangen. Epicentrum van de drugspandemie is Kensington Avenue in Noord-Philadelphia, tussen de metrohaltes Huntingdon en Allegheny op de verhoogde Market-Frankford metro/metrolijn. Een populatie van een paar duizend verslaafden zwerft door de straten, meerdere mensen per dag sterven aan een overdosis. Hulpverleners proberen met opioïdenblokker Narcan bewusteloze mensen te reanimeren. De fentanyl is vaak verdund met kalmerende middelen zoals Ketamine. Mensen handelen straffeloos in drugs. Er zijn meerdere schietpartijen per dag. De politie treedt niet op, omdat het stadsbestuur deze openluchtdrugsmarkt gedoogt.
 
Plastic Free World
 
1 dec 2021
42 bestanden
De Europese Unie heeft sinds dit jaar een nieuwe wet ingevoerd die het gebruik van veel producten van wegwerpplastic verbiedt en heeft ook specifieke doelstellingen voor 2030 vastgesteld waarbij ten minste 70% van de verpakkingsmaterialen recycleerbaar moet zijn. Wereldwijd worden er elke minuut 1 miljoen plastic flessen geproduceerd. Alleen al in Nederland produceren we 400.000 ton plastic verpakkingen per jaar. Meer dan 3/4 van het plastic dat naar de stort gaat, wordt verbrand en een groot deel wordt nooit gerecycled en vindt zijn weg naar de natuur. Plastic is gemaakt om lang mee te gaan, maar het wordt vooral gebruikt als wegwerpproduct. Plastic vormt nog steeds het grootste deel van het afval in Europa. Dit project wil de verschillende initiatieven in kaart brengen die in Nederland door individuen, organisaties en industrieën worden ondernomen om het plastic dat we gebruiken te verminderen en te recyclen. Het doel is om een beter inzicht te krijgen in de effecten van deze verschillende initiatieven op het milieu en of ze concrete oplossingen bieden voor een beter gebruik van de plastic materialen. De initiatieven bestrijken verschillende niveaus, van lokaal tot mondiaal.~~Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Steunfonds Freelance fotografen van het Matching Fonds.
 
Albino schoonheidswedstrijd in Zuid-Afrika
 
17 nov 2021
39 bestanden
Mister/Miss Albinisme is de eerste schoonheidswedstrijd die in Zuid-Afrika wordt gehouden voor deelnemers met Albinisme. De belangrijkste focus is om mensen met Albinisme op te beuren, bewustwording te creëren en te pleiten voor mensen met Albinisme. Het evenement werd gehouden in het Victory Theatre in Houghton, Johannesburg op zaterdag 30 oktober 2021, en trok publiek uit verschillende provincies en zelfs van Botswana, met een opmerkelijke meerderheid van mensen met albinisme. Aan het eind van de avond werden Brian Makhubela uit Mpumalanga en Lerato Sethibe uit Free State tot winnaars gekroond.
 
Sundarban verdrinkt
 
27 okt 2021
230 bestanden
De Ganges-Brahmaputra-Meghna-delta is een groot gebied in India en Bangladesh. Het gedeelte van de Indische delta strekt zich uit over ongeveer 4000 vierkante kilometer. Het is bedekt met het grootste mangrovebos ter wereld met 102 moerassige eilanden, waarvan er slechts 52 door mensen worden bewoond. De mensen hier zijn voor hun levensonderhoud grotendeels afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen van het gebied. De opwarming van de aarde is de belangrijkste bedreiging voor dit gebied. Een van de belangrijkste oorzaken van deze milieuramp is de ontbossing. De ongeletterde, arme en onwetende eilandbewoners hebben op levendige wijze grotere bomen omgehakt om hout te verzamelen voor brandstof. Zij beschouwen het hout ook voor de verkoop omdat het een rijk bosprodukt is waarvan de "Sundari" bomen de fijnste houtsoort leveren. Het bos dat vroeger als buffer diende tussen de wilde kant van de natuur en het leven, heeft de bodem nu dus vatbaar gemaakt voor wateraanvallen. Terwijl het klimaat veranderd in de vorm van verwoestende overstromingen, hevige stormen en stortregens, wordt dit land steeds vatbaarder voor rampen. De toename van de erosie heeft de situatie nog verergerd. Het zeeniveau in Sundarbans stijgt elk jaar met 3,14 mm. Naarmate het zeeniveau stijgt, tast het zoutgehalte van het water de bodemkwaliteit aan, wat leidt tot een verminderde opbrengst van de oogsten en een voedselcrisis. Ook het drinkwater wordt hier steeds obscuurder. Bovendien heeft het water reeds delen van de eilanden Mousuni en Ghoramara verzwolgen. Voorspeld wordt dat een groot deel van het eiland Sundarbans de komende jaren onder water zal komen te staan.
 
De vloek van steenkool
 
26 okt 2021
168 bestanden
Steenkool is misschien wel de belangrijkste energiebron die voorziet in het energieverbruik van India en ook van een groot deel van de wereld. Jharia in Jharkhand is de belangrijkste kolenmijn die het grootste aandeel kolen produceert in India en ook in heel Zuid-Azië. Sinds de mijn in bedrijf is, heeft deze kolenmijn een groot aantal dodelijke slachtoffers gekend. Hij wordt terecht de dodenakker genoemd. De arme mensen die in de mijnbouw werken om in hun levensonderhoud te voorzien, worden het zwaarst getroffen. De belangrijkste doodsoorzaken hier zijn ondergrondse branden, giftige gassen in de lucht en vervuiling. Ziekten aan huid en longen zijn hier wijdverbreid. Bovendien dwingen extreme armoede, ziekten en een hoog analfabetisme de dorpelingen hun kinderen te verkopen aan de maffia van de steenkoolmijnen. Tegenwoordig raken steeds meer mensen betrokken bij deze illegale mijnbouw, zij werken voor minder dan 2 Dollar per maand, en riskeren daarbij veel hun leven.
 
Taliban in Kaboel
 
22 aug 2021
33 bestanden
De Taliban hebben de stad Kaboel 7 dagen geleden ingenomen en het leven en de straten zijn nog niet teruggekeerd naar wat zij waren vóór hun komst. Er heerst veel onzekerheid en de mensen weten niet wat de sociale, politieke en economische toekomst van de nieuwe Islamitische Emiraatstaat is.
 
De val van Kaboel
 
21 aug 2021
49 bestanden
De hoofdstad Kaboel is in de macht van de Taliban gevallen. Dit was het laatste stukje dat nodig was om van Afghanistan het nieuwe Islamitische Emiraat te maken. De stad is niet meer wat zij geweest is, veel winkels zijn gesloten, er heerst veel onzekerheid onder de bevolking. Taliban checkpoints en patrouilles over de hele stad. De bevolking heeft een gemengd gevoel over de nieuwe Taliban regering. Elke dag proberen honderden Afghanen het land te verlaten om hun heil in Europa of de Verenigde Staten te zoeken. Dit heeft een humanitaire crisis veroorzaakt, zij vrezen allen de nieuwe machthebbers.
 
Taliban nemen Kandahar in
 
15 aug 2021
140 bestanden
Kandahar is de op één na grootste stad van Afghanistan en is het meest recente gebied dat door de Taliban is overgenomen. De stad is nu onder hun controle en er heerst veel onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Nadat de buitenwijken van de stad waren bereikt, was de strijd gestreden en moesten de Afghaanse strijdkrachten zich terugtrekken, waarmee de weg was vrijgemaakt om de stad aan de Taliban te geven. Nu is de Taliban een stap dichter bij hun einddoel, Kaboel innemen.
 
De laatste pulsvissers
 
10 aug 2021
50 bestanden
In de laatste week dat de pulsvisserij is toegestaan was de TX36 tot de laatste toegestane uren bezig. Niels Wenstedt was een week aan boord. Pulsvissers maken ­gebruik van sleepnetten met elektroden die schokken afgeven, waardoor in het zand verscholen platvissen door een schrikreactie opspringen en in het net belanden. Deze methode is nu door de EU verboden
 
Skid Row
 
5 aug 2021
207 bestanden
Duizenden daklozen kamperen in het centrum van Los Angeles in een gebied van 50 blokken. In de agglomeratie Los Angeles zijn er 70.000 daklozen, die tenten hebben opgezet onder bruggen en op op- en afritten van het snelwegen- en autowegennet. Sommigen spreken van de grootste humanitaire crisis ooit in Los Angeles. Geestesziekten en drugsmisbruik tieren welig: Crystal meth (methamfetamine) is verkrijgbaar in consumentenporties van 5 dollar en heeft crack overgenomen als de favoriete drug van de down and out. Crack, weed, fentanyl, spice (synthetische marihuana), cocaïne en heroïne zijn andere veelgebruikte drugs. Mensen verbergen hun drugsgebruik niet eens en roken en injecteren in het openbaar.
 
100 jaar W. F. Hermans
 
1 aug 2021
16 bestanden
 
 
The Bone Collector
 
20 jul 2021
132 bestanden
Israel Ticas is de top criminoloog en forensisch onderzoeker/archeoloog in El Salvador, hij heeft ongeveer 25 technieken ontwikkeld over hoe botten, lijken en bewijsmateriaal te bergen van de verschillende massagraven in het land. Gedurende meer dan twee decennia heeft de heer Ticas honderden zaken kunnen helpen oplossen en families die op zoek waren naar hun vermiste familielid, kunnen helpen hun zaak af te ronden. Hij heeft zichzelf de "Advocaat van de Doden" genoemd, sinds de gangs hun modus operandi begonnen te veranderen door mensen te vermoorden en ze vervolgens te begraven om geen " rumoer " in de buurt te veroorzaken en ook om het te doen lijken alsof de golf van geweld is gaan liggen. De drie grootste bendes, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Sureños en Barrio 18 Revolucionarios hebben duizenden mensen, meestal jongeren, doen verdwijnen en zij hadden allen hetzelfde geloof: zij werden vermoord en vervolgens begraven. Het geweld van de bendes heeft tienduizenden levens geëist. Ticas heeft zijn carrière en leven gewijd aan het helpen terugvinden van de beenderen van de slachtoffers van bendegeweld die zijn vermoord en vervolgens begraven door bendeleden van Mara Salvatrucha - MS13, Barrio 18 Revolucionarios en Barrio 10 Sureños. Mijn leven is geen leven als ik niet doe waar ik van hou, het zoeken naar vermiste personen".
 
Iessel Cider
 
23 jun 2021
41 bestanden
Iessel Cider maakt ambachtelijke ciders van fruit uit de IJsselstreek. Al meer dan 60 boomgaardeigenaren leveren appels en peren. In de ciderij worden alleen maar oude fruitrassen gebruikt. De ciderij is belangrijk voor het voortbestaan van hoogstamboomgaarden in de regio. ~Marin van Sprang en Rob le Rutte runnen samen met ruim 25 vrijwilligers een ciderij in Diepenveen, in een van de bijgebouwen van de voormalige abdij Sion in Diepenveen wordt de cider gemaakt. Na zorgvuldige selectie van het fruit wordt het vermalen en geperst tot 100% puur vers sap. Het sap vergist in vaten: wild of met toegevoegde gist. De cider rijpt minstens 6 maanden in het vat. Daarna wordt het gebotteld en nog eens twee maanden gerijpt, en als het even kan nog veel langer.
 
Het ijs gebroken
 
31 mei 2021
34 bestanden
1 juli 2020 is de dag dat de sportscholen en daarmee ook de ijsbanen in Nederland weer open mogen, na ruim drie maanden verplicht gesloten te zijn geweest door de corona-maatregelen. Voor Bente (11 jaar) had dit betekend dat ook zij weer de sport kon gaan doen waar zij jarenlang 5 dagen in de week voor trainde en waarvoor zij de afgelopen maanden noodgedwongen thuis (online) oefeningen moest doen om de conditie op peil te houden.~~Op 7 maart stond ze voor het laatst op het ijs tijdens de wedstrijd in deze fotoreportage. Die dag veroverde ze wederom de eerste plek in haar leeftijdscategorie (de Mini’s) , net zoals bij alle andere wedstrijden dit seizoen. Van NOC-NSF had zij sinds een jaar een Talentstatus toegekend gekregen, om haar te stimuleren ver te komen in het kunstschaatsen. Eind maart zou de landelijke finale plaatsvinden waar zij uiteindelijk Nederlands kampioen in haar categorie had kunnen worden. Door corona liep alles anders.~~De Coronatijd, en het daarmee gepaard gaande wegvallen van de meeste activiteiten buitenshuis, heeft bij veel mensen tot nieuwe inzichten geleid met betrekking tot de vaak overvolle gezinsagenda’s. Hoe vaak hoorde je niet hoe fijn het was om ineens niks meer te moeten, wat betreft alle sportclubjes, bezoekjes en sociale verplichtingen.~~Voor een gezin waarin de dochter op hoog niveau haar favoriete sport beoefent en zo’n 15 tot 20 uur per week op de ijsbaan te vinden is geldt dit wellicht des te meer. Door een quarantaine vallen ineens de vele keren heen en weer rijden naar de ijsbaan weg, evenals het overdag alvast klaarmaken van de gezonde maaltijden voor op trainingsdagen en de weekenden met een wedstrijd waar de rest van het gezin om heen geplooid moet worden. ~~Wat een zee aan vrije tijd ineens, bovenal voor Bente zelf. Voor haar was dit in eerste instantie zoeken. Ze hield van de sport, die veel techniek en discipline vereist, en van het vele intensieve trainen op de ijsbaan. Nooit heeft ze geklaagd over al die uren die ze maakte of over het niet kunnen afspreken met klasgenootjes na schooltijd. Altijd ging ze met veel plezier en vastberadenheid naar de ijsbaan toe. Na een dag school en vervolgens een paar uur trainen kwam ze met een glimlach en vol energie terug thuis.~~En toch…. door het gedwongen thuisblijven ineens tijd kunnen besteden aan piano spelen, wat ze ook graag deed maar eigenlijk nooit tijd genoeg had om voor te oefenen. Zo vaak te kunnen tekenen als ze wilde en ontdekken dat ze dit ook goed kon. Met vriendinnen af te kunnen spreken, wanneer ze wilde.~~1 juli wordt voor Bente dus niet de dag dat ze eindelijk weer op het ijs terug mag en zich alsnog kan gaan voorbereiden op een nieuw wedstrijdseizoen. Terwijl ze nog nooit zo vaak gewonnen had en zo hoog gescoord had, besloot ze toch te stoppen. Volledig, omdat het bij topsport vaak alles of niets is. De hoge druk, - die onlosmakelijk verbonden lijkt met topsport maar die tijdens quarantaine niet meer gevoeld werd- , kon daarmee worden losgelaten, de extra gewonnen tijd verder omarmd.
 
Een tuintje in mijn hart
 
26 mei 2021
16 bestanden
Met haar serie 'Een tuintje in mijn hart' wil Nilla Berretty de liefde voor de volkstuin weergeven. Tijdens haar zwerftochten stuitte zij op de Cor van Doesburg, gepensioneerd en niet lang geleden zijn vrouw verloren. Hij is iedere dag op zijn landje te vinden en verbouwd allerlei soorten groeten, fruit en kruiden. Hij geeft 90 procent van zijn oogst weg aan hoogbejaarden, buren, jonge gezinnen en wie maar wil. In zijn schuur versnijdt hij een gedeelte om er soeppakketten van te maken, ook deze deelt hij iedere week uit bij zo'n dertig adressen.
 
In Pennsylvania is de derby heilig
 
7 mei 2021
54 bestanden
Met de rechterhand op het hart, uit volle borst, zingt het publiek het Amerikaanse volkslied. De laatste noten zijn nog niet verstomd, of de buitenarena vult zich met het oorverdovend gebrul van ronkende motoren. Modder spat alle kanten op. Donkere wolken en uitlaatgassen vullen de lucht. Auto’s rammen in op elkaar. De mensen joelen, sommigen staan op, juichend, hotdog in de hand. De extase is compleet als wagens over de kop rollen, motoren in de fik vliegen en brandweermannen aan komen snellen. Welkom bij de demolition derby in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De staat waar de Amerikaanse industriële revolutie begon en waar staal werd gesmeed voor de Golden Gate Bridge en de wolkenkrabbers in New York. En de staat waar inmiddels het ene na het andere distributiecentrum van Amazon verrijst langs de snelweg. Toch blijft Pennsylvania voelbaar de wieg van industrieel Amerika.~In deze staat zijn dit soort sloopevenementen geliefd. Sinds de jaren zestig zijn ze de trekpleister én sluitstuk van Amerikaanse zomerfeesten. Gemiddeld worden door het hele land zo’n tweeduizend van dit soort evenementen georganiseerd. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de auto’s en het rijgedrag zijn aan strikte regels gebonden. Zo moeten alle ramen ui de auto’s zijn verwijderd, worden benzinetanks vervangen door jerrycans, en zijn deuren en kleppen met kettingen vastgesjord. In de motorkap bevindt zich een gat van 30 bij 40 centimeter waar de slang van een brandblusser in past. Botsen met andere auto’s is verplicht, maar met opzet inrijden op de deur van de bestuurder levert een diskwalificatie op. ~Overdag werken deelnemers van de race in kolenmijnen, zijn ze vrachtwagenchauffeur, vuilophaler, automonteur of caissière bij het tankstation. ’s Avonds en in de weekenden sleutelen ze aan de auto’s. Zelfs als hun loon niet boven de tweeduizend dollar per maand uitkomt, worden er zonder aarzelen honderden dollars neergelegd voor een auto van de schroot. En dan ben je er nog niet. Want een auto rijklaar maken kan wel duizenden dollars kosten. Achter de schermen, waar de auto’s buiten het zicht van de schijnwerpers in de arena wachten, waan je je op een autokerkhof. Jonge moeders met baby op de arm sjouwen rond met kinderwagens, kleuters huppelen tussen de gedeukte auto’s, jongens kruipen dagdromend achter het stuur. Als ze twaalf zijn mogen ze zelf rijden, in de jeugdklasse. Er wordt gebarbecued op de achterklep van een pick-up, radiatoren gevuld, nog even snel wat gelast, een laatste lik verf op de auto aangebracht. Aan nationale trots geen gebrek: overal wapperen Amerikaanse vlaggen, afgewisseld met de omstreden confederatie-vlag. ~De laatste jaren wordt het autokerkhof ook versierd met Trump-vlaggen met daarop de tekst: ‘no more bullshit’. De demolition derby is een cyclus van sterven en herrijzen. Als gladiatoren laten de auto’s het leven in de arena. Maar zijn ze nog enigszins levensvatbaar, dan worden ze opgekalefaterd. Voor een volgende derby.
 
Noord-Europa, Silicon Valley van voedsel
 
6 mei 2021
76 bestanden
De groeiende behoefte om voedsel te produceren om de planeet te voeden, maar uitputting van hulpbronnen, gebrek aan bruikbare grond en klimaatverandering zijn obstakels. De wereldwijde voedselproductie is een van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Terwijl de noodzaak om over te schakelen op een efficiënte en milieuvriendelijke landbouw nog nooit zo dringend is geweest, zoeken de Noord-Europese landen naar alternatieve oplossingen, los van de akkerbouw en de traditionele landbouw. Hoewel zij niet het ideale antwoord vormen op de uitdagingen van onze tijd, trekken zij toch de aandacht en kunnen zij in de toekomst van invloed zijn op de inhoud van onze borden.~In Finland, België en Nederland worden alle "milieus" door wetenschappers onderzocht.
 
Vaccination Against COVID19 in El Salvador
 
6 apr 2021
61 bestanden
El Salvador is beginning its vaccination campaign with the donations through COVAX, a joint initiative of the World Health Organization (WHO); GAVI, the Vaccine Alliance; and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, aims to deliver 2 billion vaccine doses by the end of 2021, including 1.3 billion doses earmarked for low-income countries and paid for by wealthier nations.
 
Scroll om laag voor meer...