Features - Achterdocht in Belfast
Achterdocht in Belfast - 39 bestanden
Het Goede Vrijdag vredesakkoord werd op 10 april 1998 getekend, wat een einde maakt aan 'The Troubles'. Je zou denken dat ze de problemen achter zich gelaten hebben, maar zelfs vandaag de dag is Belfast nog een verdeelde stad, waar geweld, wantrouwen en angst veel voorkomen; vooroordelen jegens en het vermijden van de 'andere' gemeenschap nog aan de orde van de dag is. Omheiningen, hekken en neutrale zones scheiden de gemeenschappen van elkaar. In de nabijheid van een 'interface' (het snijpunt waar de gescheiden en gepolariseerde gemeenschappen grenzen) zie je veel ramen met tralies, ter bescherming tegen 'de ander'. Veel mensen in deze gescheiden gebieden leven met het gevoel constant bespied te worden. Alhoewel het vredesakkoord al 20 jaar oud is, groeien kinderen er nog altijd op met angst voor 'de ander'. Ze wonen in gescheiden gemeenschappen, gaan naar aparte scholen en afzonderlijke sportclubs en hebben hun 'eigen' ziekenhuizen en winkelgebieden. Dit zorgt ervoor dat ze de andere gemeenschap niet tegenkomen tot ze naar de Universiteit gaan.