Features - Amsterdamse school
Amsterdamse school - 8 bestanden
De Amsterdamse School is een bouwstijl die kenmerkt zich door gebruik van expressieve en fantastische vormen. Dit jaar vieren we het 100 jarig jubileum. Het is in vele delen van Amsterdam onmogelijk een wandeling te maken zonder werk van Hildo Krop aan gevels of bruggen te zien. Als geen andere kunstenaar heeft de beeldhouwer Hildo Krop een stempel gedrukt op de openbare ruimte van Amsterdam en zo een gezicht gegeven aan de Amsterdamse School.