Features - Boer in Amsterdam
Boer in Amsterdam - 10 bestanden
Door de uitbreiding van de stad Amsterdam zijn veel boerderijen in dorpen die vroeger zelfstandig waren, binnen de gemeentegrens van de stad komen te liggen. De families die deze bedrijven soms al drie generaties beheren, zijn ineens stadsboeren geworden. Hun koeien grazen in weilanden met aan de horizon de flats van de oprukkende stad. Om een brug te slaan tussen stad en platteland, mogen stadskinderen uit Amsterdam-Noord wekelijks op boerderijbezoek, zodat ze leren waar hun voedsel vandaan komt.