Features - Ende Gelände zomer 2017
Ende Gelände zomer 2017 - 78 bestanden
Door Ende Gelände georganiseerde massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie, die tot doel heeft de bruinkoolbekkens te blokkeren. Meer dan 6.000 mensen namen deel aan de actie in het Rijnland en eisten het einde van de steenkoolwinning in Duitsland en wereldwijd.

RWE produceert bruinkool. Zij haalt ongeveer 100 miljoen ton per jaar uit drie open mijnen, Hambach, India en Garzweiler. Deze beslaan zo'n 9000 hectare, twee keer zo groot als de stad Lyon. De brandstof wordt gebruikt in de kolencentrales van RWE.

Om bruinkool te winnen worden vruchtbare gronden afgegraven, belangrijke ecosystemen vernietigd en er worden overal rond deze enorme mijn pompen geïnstalleerd om het water af te voeren. Grote graafmachines, die ongeveer 90 m hoog en 200 m lang zijn, de grootste machines ter wereld, worden gebruikt om de grond aan te vallen. Om deze mijn uit te breiden wordt de snelweg enkele kilometers omgeleid. Als je nagaat dat een kilometer nieuwe autosnelweg 10 miljoen euro kost, dan moet deze mijn wel profijtelijk zijn voor RWE.

Per ton verbrande steenkool wordt één ton CO2 uitgestoten. Ondanks de Duitse energiewende is steenkool nog steeds goed voor 40% van de elektriciteitsproductie van het land. de mijnen zijn zeker toto 2045 in gebruik.

Duitsland heeft elf actieve bruinkoolmijnen. Het land is een van de grootste producenten van dit soort steenkool ter wereld. In totaal beslaan de open mijnen in Duitsland 170.000 hectare, volgens het Bondsministerie van Economische Zaken.