Features - Gratis school onder de brug
Gratis school onder de brug - 18 bestanden
In India, according to UNESCO, 17.7 million children and young people do not go to school. In order to remedy this situation, Rajesh Kumar Sharma, a grocery in Delhi, decided to open what he called "Free School under the Bridge." Since 2006, he has used a space between the two pillars of a subway bridge to help poor children in the neighborhood This is where he teaches every morning is to teach children in English, Hindi, History, Geography and Mathematics.
His involvement arose from the fact that he was unable to follow the technical education for which he was appointed because his family had no money for it. By helping these children take revenge on his painful past. His pupils are mostly children of migrant workers, workers, riksja drivers and seasonal workers living in the slums neighborhood.

In India gaan, volgens de UNESCO, 17,7 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Om deze situatie te verhelpen heeft Rajesh Kumar Sharma, een kruidenier in Delhi besloten om, wat hij noemde "de vrije school onder de brug” te openen. Sinds 2006 gebruikt hij een ruimte tussen de twee pijlers van een metrobrug om arme kinderen in de buurt tegemoet te komen. Dit is waar hij elke ochtend les geeft aan is kinderen leren in Engels, Hindi, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde.
Zijn betrokkenheid is ontstaan ​​uit het feit dat hij zelf de technische opleiding waarop hij was voorbestemd niet kon volgen, omdat zijn familie er geen geld voor had. Door deze kinderen te helpen neemt hij wraak op zijn pijnlijke verleden. Zijn leerlingen zijn meestal kinderen van migrerende werknemers, arbeiders, riksja-bestuurders en seizoenarbeiders die in de sloppenwijken in de buurt wonen.

Natuurlijk, alles is hier zeer eenvoudig: men zit op matrassen op de grond, de stoelen zijn plastic en het schoolbord is op de muur geschilderd. Maar dit alleen draagt ​​bij aan de motivatie van de kinderen om van deze school hun school te maken, ze vegen elke ochtend voor de les begint, en ze zijn dankbaar voor de donaties die hen in staat stellen om te leren. Sommigen van hen zullen later naar een ‘echte’ school gaan, en profiteren van een volledige opleiding, en gratis maaltijden verstrekt door die school. In een omgeving waar kinderarbeid is een probleem, zoals in India, is het initiatief van Rajesh Kumar Sharma een uniek voorbeeld van de mogelijkheid om te integreren, ondanks de sociale problemen.