Features - Leven aan de rand
Leven aan de rand - 28 bestanden
De situatie van de “rondtrekkende" Roma en hun manier van leven is een terugkerend onderwerp in het Franse publieke debat. Op dit moment wonen naar schatting ongeveer 15.000 mensen in informele nederzettingen aan de rand van steden. De Roma worden voortdurend gediscrimineerd op grond van hun afkomst en levenswijze en ze worden als "illegaal" beschouwd. De Roma zijn bij voortduring het onderwerp van talrijke overgangsmaatregelen en beleidsmaatregelen ter bestrijding van illegale kampen. In 2013 vonden een tiental Roma-families onderdak aan de ringweg van Parijs. Door deze gemeenschap in hun geïmproviseerde sloppenwijk op te zoeken, heb ik gezien met welke moeilijkheden ze dagelijks te maken hebben. Het gebrek aan stromend water en de paar uur stroom die door de generator wordt geleverd, bepalen het levensritme in het kamp. Maar hier hebben de gezinnen waardigheid en zijn ze samen; ze overleven dankzij bedelarij, doorverkopen van metaalschroot of het uitoefenen van kleine banen op de zwarte markt.