Features - Memoria Perdida
Memoria Perdida - 49 bestanden
Tot op de dag van vandaag liggen de lichamen van 114.000 verdwenen personen uit de Spaanse Burgeroorlog, 1936-1939, en de dictatuur van Francisco Franco, 1939-1975, in ongemarkeerde massagraven in wegbermen, aan de rand van steden en dorpen, in ravijnen of in velden. De plaatsen van de massagraven en aanverwante wreedheden die tot op de dag van vandaag niet zijn opgegraven of herdacht. Vele plaatsen zijn verloren gegaan, zijn verborgen door nieuwe gebouwen of zijn verdwenen zonder enige aanwijzing of teken van herinnering aan hun wrede verleden, waaruit een gebrek aan historisch geheugen en rechtvaardigheid in de Spaanse samenleving blijkt.