Features - Nieuw Land
Nieuw Land - 16 bestanden
Marker Wadden is een natuurgebied in ontwikkeling. De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer.De Marker Wadden worden al druk bezocht door watersporters en natuurliefhebbers. Als de haven van het nieuwe natuurgebied in het Markermeer vol is moeten de boten buiten op het Markermeer voor anker gaan. Vanwege de Coronacrisis zijn er geen veerdiensten op de Marker Wadden voor dagjesmensen maar de recreatievaarders weten het gebied goed te vinden. Ondertussen wordt er verder gebouwd aan houten onderkomens voor bezoekers en kleurt het eiland geel door de bloeiende moerasandijvie. De Marker Wadden zijn aangelegd met geld van o.a.de provincie Flevoland en van de Postcodeloterij Voor visdieven en kluten is het een belangrijk broedgebied, vele andere vogelsoorten pleisteren voor kortere- of langere tijd in het gebied..