Features - Preppers
Preppers - 28 bestanden
Wat doet de overheid voor de burger in geval van een ramp? Populaire sciencefictionseries en films schetsen doemscenario's die de beschaving op de proef stellen. Maar de uitbraak van het Corona-virus, de strijd tegen IS, de kans op aanslagen van jihadisten, computercriminaliteit, het uitvallen van de elektriciteit, aardbevingen in Groningen, een nieuwe economische crisis of overstromingen zijn geen sciencefiction. We worden er via de media dagelijks mee geconfronteerd. Veel burgers vertrouwen erop dat de overheid in geval van een noodsituatie over hen zal waken, maar het komt er eigenlijk op neer dat de overheid juist zelfredzaamheid van de burger verwacht. Terwijl niet alle burgers er op voorbereid zijn.

Een klein groepje Nederlanders bereidt zich wel voor op het geval dat de pleuris uitbreekt. Of, zoals het in hun jargon heet, the SHTF (Shit Hits The Fan). Het zijn de 'preppers'. Zij leggen voorraden aan, beveiligen zichzelf en hun gezin, leren overlevingstechnieken aan. Sommigen kunnen zich een maand redden, anderen een half jaar.

De meeste preppers willen anoniem blijven, omdat ze bang zijn dat als het eenmaal zover is, hun omgeving bij hen op de stoep staat om hun voorraden mee te nemen, goedschiks of kwaadschiks. Hun angst voor plunderingen zorgt ervoor dat ze weinig zin hebben om mee te werken aan optredens in de media. Ik heb contact gelegd met enkelen van hen en fotografeer hen op locatie, bij hen thuis, tijdens hun voorbereidingen. In dit verhaal staat de burger centraal en wat die kan doen als de pleuris uitbreekt.