Features - Recycling van dierlijk afval in Portugal
Recycling van dierlijk afval in Portugal - 19 bestanden
SEMAPA is een van de grootste Portugese industriële groepen en actief in verschillende sectoren zoals papier en cement. De groep concentreert zich op milieuvriendelijke productie met speciale aandacht voor recyclage en is op dit gebied toonaangevend in Portugal.

Abapor-ETSA, een onderdeel van SEMAPA, richt zich zowel op de verwerking van dode dieren en afval van slachthuizen als op supermarkt producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen. Jaarlijks wordt er 120.000 ton afval en afgekeurd voedsel verwerkt. Van de eindproducten wordt 48% geëxporteerd.

The Abapor recyclage fabriek verwerkt kadavers van koeien, varkens, geiten, schapen en andere (huis)dieren. Na veterinaire inspectie worden koeien, varkens, schapen en geiten gevild. De huiden van de hoogste kwaliteit worden geleverd aan de leerindustrie in Portugal en Italië. De kadavers worden verbrand, het dierlijk vet levert biodiesel en biomassa waardoor de fabriek geheel draait op zelf geproduceerde energie. Het bloed wordt verwerkt in kunstmest.