Features - Schuldige Beelden
Schuldige Beelden - 30 bestanden
In de marge van het wereldwijde antiracismeprotest worden in Amerika, Europa en elders standbeelden aangevallen of neergehaald. De discussie over standbeelden loopt al langer, maar lijkt nu in een stroomversnelling terechtgekomen te zijn. Ook in Nederland speelt de discussie over de verering van koloniale VOC-helden. Standbeelden van Jan Pieterszoon Coen, Petrus Stuyvesant, Michiel de Ruyter, Piet Hein en generaal Van Heutsz staan verspreid over het land als erfenis van ons koloniale verleden. Bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn is het bijschrift toegevoegd dat het beeld niet onomstreden is: Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelspolitiek in de Indische archipel geen eerbetoon.