Features - Schuldige Beelden
Schuldige Beelden - 30 bestanden
Sinds de rellen in Charlottesville (VS) afgelopen zomer klinkt ook in Nederland weer de roep tot het weghalen of omdopen van standbeelden met een besmet verleden. In de VS is een beeldenstorm aan de gang en ook in Nederland speelt de discussie over de verering van koloniale VOC-helden. Standbeelden van Jan Pieterszoon Coen, Petrus Stuyvesant, Michiel de Ruyter, Piet Hein en generaal van Heutsz staan verspreid over het land als erfenis van ons koloniale verleden. Bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn is het bijschrift toegevoegd dat het beeld niet onomstreden is: Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelspolitiek in de Indische archipel geen eerbetoon.