• Resultaten voor
    • veenweide
  • (163)
Ellen Kok
00323386
Nederland, Montfoort, 03-12-2019 Schapen herkauwen in een weiland naast een sloot in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Sheep ruminate in a Dutch pasture, next...
Ellen Kok
00323711
Nederland, Montfoort, 03-12-2019 Knotwilgen, een reiger, in een weiland naast sloten in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willows, a blue heron in a Du...
Ellen Kok
00323712
Nederland, Montfoort, 03-12-2019 Schapen herkauwen in een weiland naast sloten en bomen en een weg met een zachte berm in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, She...
Ellen Kok
00323713
Nederland, Montfoort, 03-12-2019 Knotwilg naast sloot en akker met maisstoppels en regenplassen in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willow next to dit...
Ellen Kok
00323905
Nederland, Montfoort, 03-12-2019 Akker met maisstoppels, modder en regenplassen in de diepe sporen achtergelaten door een tractor in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Nethe...
Ellen Kok
00297026
Nederland, Montfoort, 28-05-2019 Twee roodbonte Lakenfelder vleeskoeien, een zeldzaam ras, grazen in een weiland in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Two red a...
Ellen Kok
00297024
Nederland, Montfoort, 28-05-2019 Een roodbonte Lakenfelder vleeskoe, een zeldzaam ras, graast in een weiland in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. Verderop schapen. /// Netherla...
Ellen Kok
00296848
Nederland, Linschoten, 23-05-2019 Koeien, melkvee, grazen in een weiland in het veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. Op de achtergrond de huizen van het dorp Linschoten. /// Netherland...
Ellen Kok
00296847
Nederland, Linschoten, 23-05-2019 Jongen rijdt in een tractor met schudder en wierst pasgemaaid en gedroogd gras in stroken, zodat het kan worden opgehaald met een opraapwagen in een weiland onderaan...
Ellen Kok
00296850
Nederland, Linschoten, 22-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, liggen te herkauwen of staan te grazen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangel...
Ellen Kok
00296849
Nederland, Linschoten, 22-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, liggen te herkauwen of staan te grazen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangel...
Ellen Kok
00296851
Nederland, Linschoten, 22-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, liggen te herkauwen of staan te grazen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangel...
Ellen Kok
00296496
Nederland, Linschoten, 20-05-2019 Koeien, melkvee, grazen in een weiland in het veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. Op de achtergrond de huizen van het dorp Linschoten. /// Netherland...
Ellen Kok
00296499
Nederland, Woerden, 20-05-2019 Twee zwartbonte koeien liggen te herkauwen in weiland voor het gebouw van de Rabobank, een bank met sterke banden met de agrarisch Nederland. /// Netherlands, Two cows...
Ellen Kok
00296497
Nederland, Linschoten, 20-05-2019 Koeien, melkvee, grazen in een weiland in het veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. Het jongvee is nieuwsgierig. /// Netherlands, Dairy cows graze in a...
Ellen Kok
00296498
Nederland, Linschoten, 20-05-2019 Knotwilgen, populieren, sloot, landweg, hoogspanningsmast in het veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willow, poplars, a ditc...
Ellen Kok
00296495
Nederland, Linschoten, 20-05-2019 Koeien, melkvee, grazen in een weiland langs een sloot in het veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. Op de achtergrond de huizen van het dorp Linschoten...
Ellen Kok
00296140
Nederland, Linschoten, 18-05-2019 Montfoortse Vaart, Cattenbroekerpolder en boerderijen, huizen en bomen langs de Cattenbroekerdijk in veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherla...
Ellen Kok
00294630
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, staan te herkauwen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natuurparkje aa...
Ellen Kok
00294628
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschaap, een zeldzaam Nederlands schapenras, ligt the herkauwen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natuurparkje aan...
Ellen Kok
00294629
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, liggen te herkauwen of staan te grazen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aange...
Ellen Kok
00296141
Nederland, Linschoten, 16-05-2019 Montfoortse Vaart, Cattenbroekerpolder en boerderijen, huizen en bomen langs de Cattenbroekerdijk in veenweidegebied van Groene Hart. /// Netherlands, Dutch polder, c...
Ellen Kok
00294152
Nederland, Linschoten, 14-05-2019 Een boer heeft gras gemaaid om in te kuilen als wintervoer voor zijn koeien. Het ligt in rijen te drogen op een weiland in het veenweidegebied van Nationaal Landscha...
Ellen Kok
00293888
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, grazen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natuurparkje aan de rand va...
Ellen Kok
00293887
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, grazen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natuurparkje aan de rand va...
Ellen Kok
00293890
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, grazen of liggen te herkauwen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natu...
Ellen Kok
00294093
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Jonge man laat hond uit op de dijk langs de Montfoortse Vaart in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Young man walking dog on d...
Ellen Kok
00293891
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschapen, een zeldzaam Nederlands schapenras, grazen of liggen te herkauwen in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natu...
Ellen Kok
00293889
Nederland, Linschoten, 10-05-2019 Schoonebeeker Heideschaap, een zeldzaam Nederlands schapenras, in het hoge gras van Ecopark Linschoten, een door mensen aangelegd natuurparkje aan de rand van het do...
Ellen Kok
00284436
Nederland, Linschoten, 14-02-2019 Montfoortse Vaart, Cattenbroekerpolder en huizen en bomen langs de Cattenbroekerdijk, rietstoppels in veenweidegebied van Groene Hart. /// Netherlands, Dutch polder,...
Ellen Kok
00284433
Nederland, Linschoten, 11-02-2019 Pas geoogste, gebundelde takken griendhout staan opgestapeld tegen een schuur op landgoed Linschoten in het Groene Hart. Een griend is een vochtige, vaak langs het wa...
Ellen Kok
00284434
Nederland, Linschoten, 11-02-2019 Pas geoogste, gebundelde takken griendhout staan opgestapeld tegen een schuur op landgoed Linschoten in het Groene Hart, naast een griend. Een griend is een vochtige,...
Ellen Kok
00281443
Nederland, Linschoten, 05-02-2019 Nieuwe koeienstal in weiland in in de polder in Nationaal Park Groene Hart in de provincie Utrecht op een grauwe, nevelige winterdag. /// Netherlands, New barn for da...
Ellen Kok
00281444
Nederland, Linschoten, 05-02-2019 Cattenbroekenpolder en Montfoortse Vaart op een nevelige winterdag. /// Netherlands, Dutch polder and canal on a foggy winter day. Foto: Ellen Kok
Ellen Kok
00281442
Nederland, Linschoten, 05-02-2019 Montfoortse Vaart, Cattenbroekerpolder en huizen en bomen langs de Cattenbroekerdijk op een winterdag. /// Netherlands, Dutch polder, canal, houses and trees on a wi...
Ellen Kok
00225766
Nederland, Linschoten, 20-04-2018 Twee jongens varen in een rood motorbootje over De Vaart in de polder van Nationaal Landschap Groene Hart, van het Utrechtse dorp Linschoten richting het gehucht Catt...
Ellen Kok
00172636
Nederland, Harmelen, 04-05-2016~Boer ploegt akker in Nationaal Landschap Groene Hart. Meeuwen zoeken voedsel. /// Netherlands, Farmer plowing field in the Dutch Green Heart region, a nature reserve. S...
Ellen Kok
00157588
Nederland, Harmelen, 04-05-2016~Boer ploegt akker in Nationaal Landschap Groene Hart. Meeuwen zoeken voedsel. /// Netherlands, Farmer plowing field in the Dutch Green Heart region, a nature reserve. S...
Ellen Kok
00157589
Nederland, Harmelen, 04-05-2016~Pasgeploegde akker, weiland, bloeiend koolzaad, knotwilgen, electriciteitsmast in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Freshly plowed field, pasture, bloom...
Ellen Kok
00157590
Nederland, Harmelen, 04-05-2016~Meeuwen zoeken voedsel in pasgeploegde akker, weiland, bloeiend koolzaad, knotwilgen in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, seagulls are seaking food in f...
Ellen Kok
00157591
Nederland, Harmelen, 04-05-2016~Boer ploegt akker. /// Netherlands, Harmelen, Farmer plowing field.~Foto: Ellen Kok
Ellen Kok
00157592
Nederland, Kamerik, 04-05-2016~Knotwilgen, sloot, weiland langs de Hollandse Kade in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willows, ditch, pasture in the Dutch Green Heart region.~...
Ellen Kok
00157595
Nederland, Kamerik, 04-05-2016~Knotwilgen, sloot, weiland, fietser rijdt op fietspad over de Hollandse Kade in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willows, ditch, pasture, cyclin...
Ellen Kok
00157596
Nederland, Kamerik, 04-05-2016~Knotwilgen, sloot, weiland langs de Hollandse Kade in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willows, ditch, pasture in the Dutch Green Heart region.~...
Ellen Kok
00157597
Nederland, Kamerik, 04-05-2016~Knotwilgen, sloot, weiland, fietsers rijden op fietspad over de Hollandse Kade in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Pollard willows, ditch, pasture, cycl...
Ellen Kok
00157582
Nederland, Linschoten, 04-05-2016~Huizen in het dorp Linschoten met uitzicht op weiland en grazende koeien en sloot in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, village, houses with a view on...
Ellen Kok
00157585
Nederland, Linschoten, 23-04-2016~Knotwilgen, weiland, sloot, wolkenlucht, paardenbloemen in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Willows, pasture, ditch, clouds in blue sky, dandelions i...
John Gundlach
00368475
De Nederlandse landstreek met veenweide vormt het zuidelijk deel van het groene hart. Het is een laaggelegen en dunbevolkt agrarisch gebied omsloten door rivieren en kanalen. De Wijngaarden polder is...
John Gundlach
00368478
De Nederlandse landstreek met veenweide vormt het zuidelijk deel van het groene hart. Het is een laaggelegen en dunbevolkt agrarisch gebied omsloten door rivieren en kanalen. De Wijngaardenpolder is 4...
John Gundlach
00368479
De Nederlandse landstreek met veenweide vormt het zuidelijk deel van het groene hart. Het is een laaggelegen en dunbevolkt agrarisch gebied omsloten door rivieren en kanalen. De Wijngaardenpolder is 4...
John Gundlach
00368477
De Nederlandse landstreek met veenweide vormt het zuidelijk deel van het groene hart. Het is een laaggelegen en dunbevolkt agrarisch gebied omsloten door rivieren en kanalen. De Wijngaarden polder is...
Ellen Kok
00157526
Nederland, Kamerik, 17-07-2015~Nieuwe hoogwatervoorziening in de Kamerikse Wetering, in de polder van het Utrechtse veenweidegebied. Een hoogwatervoorziening is een peilgebied (vaak lang en smal) waar...
Ellen Kok
00157533
Nederland, Kamerik, 17-07-2015~Nederlands polderlandschap, brede sloot, wateropvang, in polder Kamerik-Teylingens in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Dutch polder landscape, wide ditc...
Ellen Kok
00157518
Nederland, Snelrewaard, 06-07-2015~Koeien grazen in weiland in veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Cows grazing in meadow in Dutch Green Heart region.~Foto: Ellen Kok
Ellen Kok
00157514
Nederland, Kamerik 01-12-2014~Groepje hobbyschapen in weiland op biologische boerderij De Beekhoeve. /// Netherlands, Small flock of hobby sheep in meadow at organic farm.~Foto: Ellen Kok
Ellen Kok
00157510
Nederland, Kamerik, 14-02-2014~Een zwaan dobbert in een plas water midden in een weiland in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, A swan bobbing on a puddle of water in the middle of a mea...
Ellen Kok
00157511
Nederland, Kamerik, 14-02-2014~Een zwaan dobbert in een plas water midden in een weiland in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, A swan bobbing on a puddle of water in the middle of a mea...
Ellen Kok
00221192
Nederland, Kamerik, 23-05-2012 Koeien grazen in de ochtendnevel in een weiland van biologische boerderij De Beekhoeve in veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, C...
Ellen Kok
00221190
Nederland, Kamerik, 23-05-2012 Koeien grazen in de ochtendnevel in een weiland van biologische boerderij De Beekhoeve in veenweidegebied in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, C...
Ellen Kok
00220617
Nederland, Kamerik, 18-05-2012 Koeien op weg naar de stal van biologische boerderij De Beekhoeve in Nationaal Park Groene Hart om te worden gemolken. /// Netherlands, Cows on their way to the barn of...
Ellen Kok
00157498
Nederland, Kamerik, 18-05-2012~Knotwilg en bloeiend fluitenkruid langs sloot, waarin witte zwaan zwemt, in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, Pollard willow and cow parsley nex...
Ellen Kok
00157504
Nederland, Kamerik, 18-05-2012~Knotwilgen, populieren, fluitenkruid, weiland in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, Pollard willows, poplars, pasture in the Green Heart region.~...
Ellen Kok
00157505
Nederland, Kamerik, 18-05-2012~Knotwilg en bloeiend fluitenkruid langs sloot in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, Pollard willow and cow parsley next to ditch in the Green Hea...
Ellen Kok
00157506
Nederland, Kamerik, 18-05-2012~Boer maait gras als voer voor zijn koeien in weiland langs sloot in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, Farmer mowing grass as cattle-fodder in pa...
Ellen Kok
00157507
Nederland, Kamerik, 18-05-2012~Boeren maaien gras als voer voor koeien in weiland langs sloot in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, Farmers mowing grass as cattle-fodder in pas...
Ellen Kok
00156912
Nederland, Linschoten, 09-05-2012~Landschap, weiland, geploegd akkerland, knotwilgen, fluitenkruid, koolzaad, wolken in Nationaal Landschap het Groene Hart in de provincie Utrecht. /// Netherlands, Li...
Ellen Kok
00156913
Nederland, Linschoten, 09-05-2012~Landschap, weiland, geploegd akkerland, knotwilgen, fluitenkruid, koolzaad, wolken in Nationaal Landschap het Groene Hart in de provincie Utrecht. /// Netherlands, Li...
Ellen Kok
00156914
Nederland, Snelrewaard, 09-05-2012~Knotwilgen en fluitekruid langs de oevers en weerspiegeld in het water van rivier Lange Linschoten, die stroomt tussen Oudewater en Linschoten in Nationaal Landschap...
Ellen Kok
00156917
Nederland, Linschoten, 09-05-2012~Texelaar schaap in weiland met aangelegde natuur: paddenpoelen en moerasgebied. In de berm bloeit fluitekruid. /// Netherlands, Linschoten, sheep in meadow with const...
Ellen Kok
00157499
Nederland, Kamerik, 18-05-2012~Knotwilg en bloeiend fluitenkruid langs sloot in Nationaal Landschap Groene Hart. /// Netherlands, Kamerik, Pollard willow and cow parsley next to ditch in the Green Hea...
Ellen Kok
00170672
Nederland, Kamerik, 12-09-2010 Maaike (25), stagiair op biologische familieboerderij De Beekhoeve in het veenweidegebied van Nationaal Landschap Groene Hart, leert van schapenfokker Bas den Hond Scho...
Ellen Kok
00289251
Nederland, Montfoort, 09-09-2009 Vogels, troepende kieviten, vliegen boven weiland in polder in Nationaal landschap Groene Hart, terwijl koeien grazen in het weiland in dit veenweidegebied. /// Nether...
Volgende
Verfijn zoekopdracht