De nieuwe rijksweg A16 Rotterdam gaat onder de Rotte door en in het Lage Bergse Bos kome een verdiepte tunnel