De Loenerslootbrug verkeersbrug in de pronvinciale weg N201 overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en kruist de spoorlijn gelegen in de gemeente Stichtse Vecht