Het agrarisch cultuurlandschap Ster van Loosdecht is onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen en Natura 2000 gebied